Dagelijks leven

Het afscheid bij het vertrek en het welkom bij de thuiskomst ging onder de teuten gepaard met een geëigend ceremonieel waarbij de familieleden van de teut centraal stonden maar ook de tapkast van de locale herberg. De teuten hadden de gewoonte te drinken op een voorspoedig afscheid of een goede thuiskomst in een herberg van het gehucht waar ze het laatst voorbijkwamen of het eerst binnentraden. Tijdens de hoogtij van de teuterij keerden alle buitengaanders rond Sinterklaas en in alle geval voor Kerstmis terug naar huis.
De teutenthuiskomst na een afwezigheid van soms ruim acht maanden was voor de families een ogenblijk van grote blijdschap en ontroering.

 


Interieur van een teutenhuis, museum Bokrijk.

 

Tijdens het begin van januari hielden de buitengaanders met hun families een jaarfeest, teutengelag of teutenteernis genoemd. De aanvang van de eerste feestdag begon met een plechtige hoogmis waaronder alle teuten ten offer gingen. Het dode seizoen brachten de teuten verder in een zalig nietsdoen door. Nochtans verloren zij hun zaken niet uit het oog. Het bijhouden van de handelsboeken met inkomsten en uitgaven en het controleren van geleverde en nog te betalen goederen was een taak die met de nodige stiptheid plaatsgreep. Verdeling van de winst tussen de teutengenoten, overleg over de aanstaande tochten, ontvangst van de handelsreizigers van de grote fabrieken of handelshuizen en bestelling en opslaan van de voorraad voor het nieuwe seizoen waren andere bezigheden.